woensdag

Opnieuw uitstel debat: absurd!

Op 03 april jongstleden kon het debat van de commissie Van den Haak niet doorgaan wegens ‘de samenloop met het proces van Volkert ,,redder des vaderlands” van der Graaf’. Al met al een behoorlijk dubieus en buitengewoon zwak argument, aangezien het in december 2002 blijkbaar geen enkel probleem was om hierover te debatteren in de Kamer, terwijl toen het proces al in volle gang was.
Vervolgens was het op 22 mei jongstleden opnieuw niet mogelijk om deze buitengewoon belangrijke kwestie te bespreken.
Dit keer om een nog merkwaardigere reden dan de eerste keer; ‘moeten we overlaten aan het nieuwe Kabinet’.
Alsof dat nog niet bekend was toen men de vervangende datum prikte!
Enfin, toen werd het, mogelijkerwijs onder het motto ‘driemaal is scheepsrecht’, 25 juni 2003.
Maar hélaas is het in verband met ‘we konden het document niet openen’ tot nader orde, dat wil zeggen, in ieder geval tot ná het reces uitgesteld. Godgeklaagd. Een ander woord is er niet voor te vinden.
Omdat voor de LPF-fractie afgelopen vrijdag al inzage in het document mogelijk was. Kortom, dit plot van Jan Peter c.s. laat de sprookjesverhalen van Ove Anderson en de misdaadromans van Thomas Ross compleet in het niet vallen.
En heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat ‘opgeruimd staat netjes’ ook in de zaak Fortuyn voor onze regering opgaat.

Aan: Micha Kat,
ombudsman NRC-Handelsblad
Van: Ruud Bogaert,
abonnee van 'De Gezonde Roker'
Betreft: Haatzaai-klacht Spong en Hammerstein

Hansweert, 26 mei 2003

Geachte ombudsman Kat,

Bij deze stuur ik, Ruud Bogaert, u een e-mail in verband met de haatzaai-klacht tegen onder meer Volkert Jensma van NRC-Handelsblad.

De kogel is door de kerk: dinsdag 20 mei jongstleden werd de door het duo Spong en Hammerstein aangespannen haatzaai-klacht door het gerechtshof in Den Haag afgewezen.
Enerzijds is zulks natuurlijk ronduit een klote uitspraak; de haatzaaiers van Pim Fortuyn dienen ook naar mijn mening te worden aangepakt.
Anderzijds is het een buitengewoon interessante uitspraak, en wel hierom.

Nu de klacht immers ongegrond is verklaard loont het in mijn optiek wellicht de moeite om via uw rubriek, op de website van Theo van Gogh (www.theovangogh.nl), uit te zoeken of het aan de politicus lag, of dat je in ons land altijd wordt vrijgesproken voor de gedane uitspraken door politici en journalisten jegens Pim Fortuyn.

Goedgelovigen zullen zeggen: Nátuurlijk maakt het voor een rechter in Nederland niet uit of het Wim Kok of Pim Fortuyn was die door Matty Verkammen op 22 december '01 in Trouw 'De intelligentie van Adolf Hitler en de charmes van Heinrich Himmler werd toegedicht,' en bovendien 'zo snel mogelijk aids werd toegewenst'.
Echter, ik ben hiervan allesbehalve zeker. Ik zet hierbij mijn vraagtekens.

Via deze weg wil ik u dan ook vragen of één van jullie van 'De Gezonde Roker' - net zoals Matty Verkammen deed in "Misschien wel de beste krant van Nederland"- een NRC-redacteur, het liefst Volkert (of moet ik net als u zeggen Folkert), aids toe kunnen wensen.
'k Ben namelijk reuze benieuwd of er dan ook vrijspraak volgt.
Hoewel dit zo zou moeten zijn, vrees ik met grote vrezen dat haatzaaiartikel 137d ineens wel (politiek)'correct' geïnterpreteerd zal worden!

Met vriendelijke groet,

Ruud Bogaert

maandag

Basje 'Mussolini' Eenhoorn

Het is enerzijds tragisch, maar anderzijds ook wel komisch om te zien hoe scheidend VVD-voorzitter Bas Eenhoorn denkt zijn waslijst met kapitale fouten door middel van één interview (HP/De Tijd, 9 mei ’03 ) te kunnen laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alsof er iemand is die hier niet doorheen prikt! De feiten spreken immers al zijn vijf pagina’s tellend ‘verweer’ tégen.

Maar laat ik me beperken tot zijn voortreffelijke vondst ‘Fortuyn is er een van hetzelfde typen als Mussolini’, die hij op een partijbijeenkomst in Nijkerk op 7 februari 2002 aan zijn achterban aldaar wereldkundig maakte. Mijnheer Eenhoorn, zoals advocaat mr. Prem Radhakishun op 15 juni 2002 in Het Haarlems Dagblad al zei: ‘De aanklacht van Spong en Hammerstein is briljant’. ‘Ze weten dat ze het gezegd hebben en er reden is om te vervolgen.’ ‘Daarom vind ik ze geniaal.’

Hélaas heeft ondergetekende nooit mogen vernemen of Eenhoorn na deze buitengewoon goed onderbouwde vergelijking (not!) op een net zo´n groot applaus werd getrakteerd als dat wat D66-stemmentrekker de Graaf toebedeeld kreeg van zijn partijgenoten, toen hij Anne Frank op 9 februari 2002 adviseerde haar onderduikadres – opnieuw - in orde te brengen.

Maar Godzijdank zijn we ná Rosenmöller, Melkert, Kok, Dijkstal, Borst, Jorritsma en Miss-tolpoort Netelenbos binnenkort óók af van onze ‘strateeg’ Eenhoorn, die voortaan zijn (klein)kinderen mag lastig vallen met Jip en Janneke .
En dat is, hoewel links Nederland dit ongetwijfeld zal tegenspreken, wel degelijk met dank aan Pim!

Ruud Bogaert

dinsdag

Aan: Metro
Van: Ruud Bogaert
Betreft: Ingezonden brief

Hansweert, 29 april 2003

Geachte redactie,

Nu fractievoorzitter Boris Ditrich - na keer op keer verstaan te hebben gegeven ‘niet mee te willen doen’ - CDA en VVD tóch aan een meerderheid gaat helpen, wil ik U als niet-D66’er tegemoet komen met een tip van mijn kant.
In navolging van D66-stemmenkanon en toekomstig minster van onderwijs Thom de Graaf, is mijn advies aan Uw allen: zoek zo spoedig mogenlijk een onderduikadres!

U kan immers, nu hét kroonjuweel (referendum) overboord is gezet vóór regeringsdeelname, niet meer zonder ’t schaamrood op de wangen over straat. Wat behoorlijk triest genoemd mag worden. Want als er iets is wat Uw partij zou hebben moet geleerd na 8 jaar Paars is het wel nooit meer overgaan tot regeringsdeelname! Maar ja, in de strijd om de macht blijft ondergetekende een roepende in de woestijn tegen een partij met lieden die AEL-voorman Abu Jahjah een ‘genadig debater’, noemen.

Edoch, nu ik er over na denk ben ik eigenlijk best blij dat Uw partij gaat mee regeren. D66 zal hierdoor namelijk eigenhandig haar definitieve doodsvonnis tekenen! Er zal tenslotte bij de volgende verkiezingen niemand meer stemmen op een partij die zelfs haar eigen idealen verloochent om mee te kunnen doen met Jan Peters nieuwe regering.

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

(Geplaatst in de Metro op donderdag 01 mei '03, red).

P.S. Vreemd genoeg werd onderstaande alinia niet opgenomen in de krant.

Maar aangezien verdwijning van D66 uit de vaderlandse politiek mij hetzelfde gevoel zal geven als wat Wim Kok met de zijnen hadden op 6 mei jongsleden rond de klok van 18.06 zal mijn persoontje, zoals U wel zult begrijpen, dáár geen moment rouwig om zijn.

zondag

AEL (2)

Aan: PZC
Van: Ruud Bogaert
Betreft: Ingezonden brief

Hansweert, 20 april 2003

Geachte redactie,

Op de voorpagina van vrijdag jongstleden prijkte ondermeer een bericht over de partij van ‘genadig debater’ dat werd ingeluid met de veelzeggende kop “AEL wil geld geven voor zelfmoordacties”.
Een uitspraak waarvan ik zeker ben dat, mocht deze door een Kamerlid of minister gedaan zijn, onherroepelijk tot een door Femke of Agens aangevraagd spoeddebat zou hebben geleid.
Maar nu deze uitspraak door de kandidaat-voorzitter van de AEL-NL is gedaan, wordt het door de eerder genoemde politica´s ter linker zijde als niet belangrijk ervaren. Ze zwijgen de zaak tot op dit moment in ieder geval dood.

Slechts 1 van de 150 Kamerleden ter rechter zijde (VVD’er Geert Wilders) vond het vooralsnog wel nodig om zich openlijk uit te spreken tégen deze ‘onaanvaardbare standpunten’. ,,Osama bin Laden is slechts iemand die alle middelen gebruikt om zijn doel te bereiken”, was immers onlangs ook al zo´n fraaie uitspraak van AEL-voorman Jahjah, waaruit we konden opmaken dat deze partij het niet zo nauw lijkt te nemen met onschuldige dodelijke slachtoffers van niet-Islamitische kant.

Wat bij mij langzamerhand de vraag oproept wat de AEL nog moet verkondigen voor de rest in Den Haag, om met de woorden van Ad Melkert te spreken, wakker wordt!
Een partij die zelfmoordacties goed praat is toch niet langer te tolereren, of wel soms?
Een verbod op deze AEL lijkt me dan ook volkomen gerechtvaardigd. Al is het alleen maar uit respect voor de familieleden van de slachtoffers die gemaakt zijn door het tuig die de AEL’ers zo bewonderen!

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

(Geplaatst in de PZC op vrijdag 24 april '03, red).

woensdag

Volkert

Aan: PZC
Van: Ruud Bogaert
Betreft: Ingezonden brief

Hansweert, 16 april 2003

Geachte redactie,

In 2014 staat de ‘redder des vaderlands’ weer op vrije voeten.
Hij die een politicus om zijn opvattingen om het leven bracht kreeg hiervoor nog net geen standbeeld, maar wie weet wat de toekomst ons brengen zal. De uitspraak betekent dat Volkert bij leven, als we er gemakshalve vanuit gaan dat hij tachtig jaar wordt, nog meer mensen wier mening hij niet deelt om het leven kan brengen. Het is hoewel de rechter anders beweerde namelijk nooit uit te sluiten of iemand in herhaling zal treden.
Maar TBS werd vooralsnog niet gegeven aan intellectueel Volkert.

Ik spreek evenwel mijn oprechte hoop uit dat hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis de beschikking zal hebben over kranten, televisie en radio. ’t Waren immers ‘kundige politici’ die bij onze ‘objectieve media’ een platform kregen om Volkerts mening te bevestigen, maar daar horen we in de rechtszaak niets meer over. Stel je ook voor dat we onze minister van Staat Wim Kok ‘Fortuyn zaait tweedracht en haat’ of Gerrit Zalm zijn briljante vondst ‘Fortuyn is een gevaarlijke man’ onder ede moeten laten herhalen, nee, dat zou te gek zijn. Of de commentatoren/columnisten die vergelijkingen maakten met massamoordenaars uit Nazi-Duitsland, nee, daar moet je niet aan denken.

Maar hélaas zullen zij ons ook in de toekomst blijven waarschuwen voor hen die huns inziens incorrecte mening uiten.
Waardoor er gegarandeerd werk zal blijven voor een ieder die werkzaam is bij arrestatieteams (met aangelijnde honden). Zij zijn immers verzekerd van werk; zolang Volkert onder ons is!

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

(Geplaatst in de PZC op vrijdag 18 april '03, red).

maandag

Haat-zaai aangifte

Hoewel vele ‘experts’ de haat-zaai aangifte van het duo Spong en Hammerstein kansloos achten, zijn er aanstaande woensdag wel degelijk aantoonbare redenen om tot vervolging over te gaan.
Want hoewel journalisten als Thomas ´De demonisering van Fortuyn heeft niet plaatsgevonden´ von der Dunk het om het hardst ontkennen, zijn de stelselmatige en onterechte vergelijkingen van Fortuyn met het Nazisme niet te tolereren!

Want voor-en tegenstanders moeten het met elkaar eens zijn dat Fortuyn veel toe te dichten viel, maar toch niet ‘de intelligentie van Hitler en de charmes van Heinrich Himmler’, zoals Matty Verkammen op 22 december ´01 in Trouw beweerde.
Overigens wenste Verkammen in hetzelfde stuk Fortuyn óók nog aids toe.
Evenmin kon Fortuyn verantwoordelijk worden gesteld voor het lot van wijlen Anne Frank, wat D66-stemmenkanon Thom de Graaf op 9 februari ´02 suggereerde.
Door Anne – na de uitspraken van Fortuyn in het interview met de Volkskrant - te adviseren haar achterkamertje alvast voor onderduiken gereed te maken.
Of VVD-voorzitter Bas Eenhoorn die hem 31 januari ´02 op een partijbijeenkomst vergeleek met Benito Mussolini. Overigens noemde de huidige VVD-voorman Gerrit Zalm hem in het tv-programma Buitenhof een ´gevaarlijk man’.

Wat (o.a.) deze lieden dus allen deden, was niets anders dan een aspirant-politicus doelbewust neerzetten als een ‘levensgevaarlijke massamoordenaar’ ten tijden van het Derde Rijk.

Het zou echter wrang zijn als Volkert van der G - die de ‘gevaarlijke man´ vermoordde – binnenkort ‘volkomen terecht’ levenslang krijgt, maar dat vervolgens de (in)directe aanzetters tot zijn verwerpelijke daad vrijuit zouden gaan.

Aan: PZC
Van: Ruud Bogaert
Betreft: Ingezonden brief

Hansweert, 7 april 2003

Geachte redactie,

Al sinds het begin van de oorlog ben ik een tot ‘de minderheid’ behorende Zeeuw die vóór de oorlog is.
´t Klinkt misschien wat raar ‘vóór de oorlog’, maar gezien het feit dat als men mij de keuze voorlegt : kortstondige precisie bombardementen van Bush, of nog jarenlang voortdurende massaslachtingen van Saddam c.s. dan behoor ik maar wat graag tot die ‘minderheid’.

Maar het leuke is – voorzover men daarover kan spreken ten tijden van oorlog – dat die minderheid de laatste weken, stukje bij beetje ´de meerderheid´ lijkt te worden.
Want nu je als pacifist niet meer vreedzaam een demonstratie kan houden, zonder te worden gesignaleerd met vlagverbranders van de AEL en Volkert-aanhangers, bedenkt u zich wel twee keer om in het openbaar blijk te geven van onvrede tegen dictator Bush.

Ook is die onvrede vandaag de dag niet langer gerechtvaardigd, nu zelfs op de voorpagina van uw krant (PZC, 7 april ´03) alsmede in alle actualiteitenrubrieken te zien was hoe de Amerikanen met véél gejuich verwelkomt werden door de Irakiër´s die eindelijk bevrijd werden van de échte dictator H; dit met dank aan dictator B.

Maar ja, lieden die ergens faliekant naast zitten geven die gewoonlijk nooit toe, vraag maar aan al die zieners die bij ‘de meerderheid’ behorende demoniserende ‘anti-Fortuynisten’ zaten, het waren immers zij die openlijk ongelijk hebben gekregen.
Ik heb hier tenminste nog geen misdaden zoals in de 2e wereldoorlog waargenomen, terwijl daar toch veelvuldig voor gewaarschuwd werd door ‘nette’ politici als Thom de Graaf.

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

(Geplaatst in de PZC op donderdag 10 april '03, red).


zondag

Aan: Vrij Nederland
Van: Ruud Bogaert

Betreft: Ingezonden brief

Hansweert, 30 maart ´03

Geachte redactie,

In de boekbespreking van ‘Vervolg ze tot in de hel’ (VN, 29 maart ´03) spreidt Gerard van Westerloo eens te meer de luiheid van menig journalist in ons land ten toon.
Want in navolging van Frits ‘De demonisering van Fortuyn heeft niet plaatsgevonden’ Barend hangt zijn bijdrage ‘De belediger beledigd‘ aan elkander met onjuist- en onwaarheden, als we het hebben over uitspraken van en over Fortuyn..

Zo beweert mijnheer van Westerloo dat Fortuyn Els Borst erger noemde dan Bin Laden, wat een pertinente onjuistheid is!
Ten eerste is dit namelijk géén uitspraak van Fortuyn, maar van Theo van Gogh.
Ten tweede luidde de uitspraak niet dat Borst erger is dan Bin Laden, maar zei Fortuyn (met bronvermelding): ,,Een gelukkig 2002 wens ik ook mevrouw Borst, onze dolende minister van Wachtlijsten, die in haar eentje een groter gevaar vormt voor de Nederlandse volksgezondheid dan Osama bin Laden.”

Ook meent van Westerloo dat iemand stelselmatig vergelijken met Hitler en Mussolini niet valt onder ‘aanzetten tot geweld’. Meneer van Westerloo, deze lieden hebben beiden vele doden op hun geweten, iemand hiermee vergelijken kan dus wel degelijk angstgevoelens oproepen, dit afdoen met ‘niet erg fijnbesnaard’ is in mijn optiek dan ook buitengewoon naïef als we het hebben over miljoenen onschuldig vergaste joden!
Trouwens wat die aids-toewensing van Verkammen betreft: óók deze ziekte heeft reeds velen slachtoffers gemaakt .

Pikant detail is overigens wel dat ‘ontkenners’ - zoals U - van de demonisering, nooit verder komen dan die ‘vermeende’ uitspraak van Fortuyn over Borst.

Enfin, in de hoop dat Vrij Nederland in de toekomst zorgvuldiger is als men weer stukken afdrukt over de demonisering van Fortuyn, aangezien, hoe érg de Frits Barend´s en de Gerard van Westerloo´s van deze planeet het ook proberen te bewijzen, de demonisering van Fortuyn nu eenmaal niet te ontkennen valt!

Met vriendelijke groet,

Ruud Bogaert

dinsdag

Over de subjectiviteit van de publieke omroep

In de column ‘Gezagsgetrouw’ van Syp Wynia (Elsevier, 22 maart ´03) wordt het beeld dat velen mét mij zullen hebben - dat er in de top van de Nederlandse media méér dan één PvdA-sympatisant is genesteld – eens te meer bevestigd.

Mijn vermoeden, dat het slecht gesteld is met de verdeling linkse- en rechtse denkers onder het journaille, werd onlangs al bevestigd in HP/De Tijd, maar dat zowel in de top van PCM uitgevers (NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, de Volkskrant en Trouw) als bij de NOS een PvdA´er de scepter zwaait is toch werkelijk een gotspe.

Kijk dat zulks bij een commercieel bedrijf als PCM uitgevers gebeurt: jammer, maar niets aan te doen (behalve natuurlijk je abonnement opzeggen). Echter, bij de voor-en door de burgers gemaakte en gefinancierde programma´s van de NOS had een niet PvdA minded persoon niet misstaan. Integendeel dat die zure VARA elke zaterdagavond het derde net bevuilt met tv-programma´s die door Vera Keur en haar kompanen stelselmatig gevuld worden met een flinke dosis PvdA-propaganda is al érg genoeg.

Maar zolang lieden als Job Frieszo mogen zwaaien met het partijprogramma van de Centrum Democraten van Hans Janmaat als iemand gebruik maakt van de wet op de vrijenmeningsuiting en Maartje ‘Met pijn in het hart neem ik afscheid vanuit de stad Rotterdam, waar Leefbaar Rotterdam met 36% de verkiezingen heeft gewonnen' van Weegen de kijkertjes ‘ongestraft’ mogen voorliegen, blijft een objectieve/onafhankelijke publieke omroep een utopie!

maandag

AEL

Terwijl intellectuelen als Hans van Mierlo zich onlangs bij de rondgang van Abou Jahjah door Nederland haastten om de lofzang te steken over deze volgens hem ‘genadig debater’, bleek afgelopen zaterdag maar weer eens hoe blij we werkelijk moeten zijn met deze AEL.

Want op het moment dat de eerste burgers van Irak door de Amerikanen werden bevrijd - wat met veel gejuich gepaard ging – stonden de AEL-aanhangers vlaggen te verbranden.
En zoals het een échte pacifist betaamt spoorden deze ‘onverlaten’ anderen aan hun bijval te geven bij de rituele verbranding van o.a. Israëlische vlaggen.

Hélaas was Hans bij activiteiten van de aanhangers van die ‘genadig debater’ afwezig , wat buitengewoon jammer genoemd mag worden.
Want zeg nu zelf, het hadden toch fenomenale plaatjes op kunnen leveren als van Mierlo met hen had meegedaan.
Wat dan wel meteen de vraag oproept of Thom de Graaf vervolgens opnieuw, net als op 9 februari 2002 bij Fortuyn, het dagboek van Anne Frank in de hand had genomen om Anne´s zin te citeren: ‘Hier vlakbij, op loopafstand, staat het Achterhuis. Waar Anne Frank zestig jaar geleden, ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, in haar dagboek schreef: ,,Ik hoop maar één ding: dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn.”
Het waren tenslotte deze lieden die de joden ‘aan het gas’ wensten.

Hoewel ik er zeker van ben dat de Graaf zich géén tweede aanklacht van Spong en Hammerstein zal riskeren, zijn zulke gedachtegangen altijd leuk om over na te denken.

(Geplaatst in de PZC en het Algemeen Dagblad op woensdag 26 maart '03, red).

zaterdag

Kernenergie en zo (2)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Astrid Bracke [mailto:astridbracke@zeelandnet.nl]
Verzonden: zaterdag 22 maart 2003 17:37
Aan: Ruud Bogaert
Onderwerp: Re: Kernenergie en zo

Beste Ruud,

ik heb verder niets toe te voegen aan het gene wat ik in het programma "Beng" heb gezegd en ook niets toe te voegen aan het geen Edward Dekker jou heeft laten weten.

Bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Astrid Bracke
DWARS Zeeland

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ruud Bogaert
Verzonden: zaterdag 22 maart 2003 19:00
Aan: Astrid Bracke [mailto:astridbracke@zeelandnet.nl]
Onderwerp: Re: Kernenergie en zo

Geachte mevrouw Bracke,

Met grote verbazing lees ik zojuist Uw reactie.
U kunt wel zeggen dat U niets heeft toe te voegen aan de 'stelselmatige leugens' die U bij Omroep Zeeland mocht etaleren aan een kijkerspubliek van gemiddeld 50 jaar en ouder (niet bepaald Uw doelgroep, maar dat geheel terzijde) echter, dat lijkt mij geen normale gang van zaken bij een discussie/debat.

Ik stel op een goed onderbouwde manier een aantal kritische kanttekeningen aan de bijdrage van U en Uw collega bij 'Beng' zonder hierop een reactie van Uw kant te mogen ontvangen.
Wat niet alleen buitengewoon kinderachtig is, maar ook weining blijk geeft van democratische beginselen van Uw persoon.
In een debat hanteer je naar mijn optiek 'het woord als wapen', maar U beperkt zich tot: geen commentaar! Waarna ik alleen maar kan concluderen dat bij Uw persoon niet bepaald enig ‘politiek talent’ aanwezig is.
Want Uw opmerking jegens ondergetekende getuigt niet bepaald van enig politieke vaardigheid.
Wie denkt U wel dat U bent eigenlijk; de koningin?

Hoe dan ook, ik wens U veel succes met Uw partij/beweging, en om met de woorden van de Biologische Bakkers Brigade - U weet wel van die taarten voor die 'gevaarlijke man' - te spreken: 'Op naar de nul zetels!'

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

Kernenergie en zo

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ruud Bogaert
Verzonden: zaterdag 22 maart 2003 13:03
Aan: dwars@ultraborg.net
CC: edward@ultraborg.net; astrid@ultraborg.net; alexander@ultraborg.net; courant@ultraborg.net
Onderwerp: Kernenergie en zo
Urgentie: Hoog

Betreft: Als je media-aandacht krijgt moet je die niet gebruiken om onwaarheden te verkondigen!

Geacht heer/mevrouw,

Met grote verbazing heb ik het interview van jullie partij/beweging bij ‘Beng’ (Omroep Zeeland, 10 maart '03) gadegeslagen.
In dit optreden verkondigden jullie namelijk stelselmatig onwaarheden m.b.t. kernenergie!
En waren jullie absoluut – in tegenstelling tot wat onze ‘vooringenomen presentatrice van Omroep Zeeland’ beweerde – niet op de hoogte van actuele zaken aangaande kernenergie.

Nu is zulks niet geheel vreemd.
Immers heeft links minded Nederland wel vaker de gewoonte zaken weg te laten als het zo uitkomt.
Maar daarover wie weet een andere keer meer.

Hieronder in ieder geval een zestal vooroordelen over kernenergie.

1. Kernenergie maakt de wereld radioactiever

Het is maar hoe je het bekijkt. De aardkorst bevat allerlei radioactieve elementen, die héél langzaam vervallen tot stabiele elementen. In een kerncentrale gebeurt dit ook, maar dan veel sneller. Het probleem is natuurlijk wel dat radioactieve stoffen bovengronds veel meer schade kunnen aanrichten dan ondergronds. Opslag van radioactief afval diep in de aarde is strikt rationeel bekeken dan ook de veiligste oplossing (bron: Ed Croonenberg (HP/De Tijd, 18 oktober’02)).

2. Het afvalprobleem zal nooit worden opgelost

Niet waar. Je kunt tegenwoordig radioactieve stoffen onschadelijk maken door ze te bestralen met neutronenstraling. Daarbij komt nog energie vrij ook. In België wordt er momenteel zo´n installatie gebouwd (bron: Ed Croonenberg (HP/De Tijd, 18 oktober’02)).

3. De uraniumvoorraden zijn sneller op dan de olievoorraden

Onzin. Uranium komt veertig keer meer voor dan zilver en evenveel als tin. Dat kun je moeilijk schaars noemen. Bovendien heb je er maar heel kleine beetjes van nodig. Een kilo uranium bevat ruim een miljoen keer meer energie dan een kilo steenkool (bron: ABC van kernenergie)

Bovendien: naarmate de techniek voorschrijdt, komen ook andere stoffen in aanmerking als brandstof voor Kernenergie. In het Britse Culham staat een experimentele kernfusiecentrale die op water loopt (bron: Ed Croonenberg (HP/De Tijd, 18 oktober ‘02)).

4. In Kerncentrales ontstaat splijtstof voor atoombommen

Dat klopt, in bepaalde gevallen. In zogenaamde kweekreactoren ontstaat de nucleaire brandstof plutonium, Maar dat uiterst radioactieve spul smokkel je niet zomaar in een koffertje het gebouw uit. Wie een atoombom wil bouwen, heeft meer dan aan een batterij ultracentrifuges waarmee je uraniumerts opwekt tot het in atoombommen zeer bruikbare uranium 235.Deze centrifuges staan hoog op het lijstje van VN-wapeninspecteurs (bron: Ed Croonenberg (HP/De Tijd, 18 oktober ‘02)).

5. Als het koelsysteem faalt, vliegt een Kerncentrale de lucht in

Dit geldt voor sommige van de vroegste centrales, waarvan enkele in de voormalige Sovjet-Unie helaas nog in gebruik zijn. De centrale van Borssele – toch ook geen jonkie – loopt dit risico al niet meer. In pebble bed- centrales valt, door de werking van de natuurwetten, de nucleaire activiteit terug als de tempratuur in het reactorvat te veel oploopt. Een nucleaire meltdown is in zo´n centrale dus onmogelijk (bron: Ed Croonenberg (HP/De Tijd, 18 oktober ‘02)).

6. Kernenergie is minder duurzaam dan groene stroom

Een van de verassende uitkomsten van de laatste Milieutop in Johannessburg is immers dat kernenergie voortaan ook als duurzame bron meetelt en er straks ook groen stroom uit een kerncentrale komt (bron: Simon Rozendaal (Elsevier, 14 september ´02)).

Met vriendelijke groet,

Ruud Bogaert

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Edward Dekker [mailto:dwars@ultraborg.net]
Verzonden: zaterdag 22 maart 2003 14:42
Aan: Ruud Bogaert
CC: astrid@ultraborg.net; alexander@ultraborg.net; courant@ultraborg.net
Onderwerp: RE: Kernenergie en zo

Hallo Ruud,

Ik ben het niet eens met jouw stelling.

Kernenergie is een slechte vorm van energie opwekking, en brengt vele risico's met zich mee die zowel voor natuur en mens schadelijk zijn.
Als je kijkt maar een langere termijn van pakweg 1000 jaar, heeft dit schadelijke gevolgen hebben op de natuur omdat deze nucliarestoffen moeilijk af te breken zijn.
Kernenegie heeft ook een nadeel dat als niet iedereen even goed oplet of deze ook veilig wordt opgeborgen, ook een doelwit is/wordt voor Terroristen & Dictators.
En dan nog, zijn er betere alternatieven om mens en natuur te kunnen sparen d.m.v groene energie op te wekken.
Via windparken en projecten waar restenergie wordt opgewekt op een verantwoordelijke manier zonder kernenergie en/of kolencentrales.
Zo zijn er al diverse bedrijven die samen werken in de wereld, om op die manier energie te besparen zodat er op een milieu vriendelijke manier omgegaan wordt met de natuur.

Veel bronnen die u aangeeft zijn naar mijn weten een vorm van propaganda om de mensen te laten doen geloven dat kernenergie een goede vorm is van engergie verbruik.
Maar niets is minder waar, als je kijkt naar de langere termijn die de toekomst nog gaat brengen zal er een tendens komen dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van alternatieve energie toepassingen.
En dat er betere toepassingen/technieken gaan komen die op een zo mogelijk natuur vriendelijke manier met energie omgaan.

Met vriendelijke groet,
Edward Dekker
DWARS Zeeland

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ruud Bogaert
Verzonden: zaterdag 22 maart 2003 13:03
Aan: dwars@ultraborg.net
CC: edward@ultraborg.net; astrid@ultraborg.net; alexander@ultraborg.net; courant@ultraborg.net
Onderwerp: Kernenergie en zo
Urgentie: Hoog

Geachte heer Dekker,

Uw reactie had iets minder snel mogen zijn, als hij daarentegen wat beter onderbouwd was met feiten - althans naar mijn mening.
Want in navolging van lieden als Volkskrant-coryfee Jan – ‘Fortuyn is de Mussolini van de 21e eeuw’ – Blokker die niet veel verder kwam dan een dictator uit de 2e wereldoorlog in stelling te brengen tegen Fortuyn, geeft Uw verhaal evenmin onderbouwingen, maar alleen ‘meningen’ en ‘veronderstellingen’ zonder enige argumentatie.
Edoch, ondergetekende gaat graag in op Uw uiterst povere betoog wat opnieuw weinig blijk geeft van enige kennis van zaken aangaande kernenergie.

Zo heeft U het over ‘vele risico's’, welke risico´s dat zijn vergeet U echter gemakshalve te vermelden.
Verder praat U over ‘nucleaire stoffen’ die – naar Uw mening – ‘moeilijk zouden zijn af te breken’. Onjuist!
Want als U mijn e-mail had gelezen had U kennis kunnen nemen van de installatie in België, waar men neutronenstralen in kernafval spuit om het afval onschadelijk te maken.
Dat dit volgens Uw opinie ´gevaarlijk´ zal zijn, het zij zo.
Maar dat zo´n centrale bestaat is een vaststaand feit, wat U volkomen negeert door het doelbewust weg te laten.

Ook praat U over ‘terroristen en dictators’, hoogst opmerkelijk, aangezien de partij die U zo´n warm hart toedraagt (GroenLinks) op dit moment voorop loopt bij een anti-oorlogsdemonstratie.
U werkt zelf het vermeende gevaar dat naar Uw mening uitgaat van deze ‘terroristen en dictators’ in de hand.
Als het aan tégenstanders zoals GroenLinks ligt had mijnheer Saddam H. immers de volgende 2 miljoen ‘onschuldige Koerden’ kunnen vergassen, ook de kinderden die hij gemarteld heeft al die jaren om het nog maar niet te hebben over zijn eigen familie die hij heeft neergestoken, zijn voor Uw partij blijkbaar feiten van ondergeschikt belang in de immer voortdurende kruistocht tegen George B.

Maar laten we het bij kernenergie houden.

In de laatste alinea van Uw verhaal heeft U het over ‘alternatieve energie toepassingen’.
Laat ik U eens wat cijfers geven van deze ‘alternatieven’.
In 2001 zorgden fossiele brandstoffen voor 91% van onze stroomproductie (bron: CBS).
22 procent daarvan kwam zelfs uit pure steenkoolcentrales (die zoals bij U wel bekend nog ietsjes slechter voor het milieu zijn dan
kernenergie).

Dan de windmolens, waar U en GroenLinks al jaren voor pleiten, deze zijn goed voor maar liefst 2,4 procent! Nederland produceert overigens structureel te weining stroom om zijn eigen piekverbruik op te vangen. Daarom importeren we, via hoogspanningsleidingen, stroom uit het buitenland. De ene helft daarvan wordt geproduceerd in, qua zure regen en broeikassen uiterst milieuonvriendelijke bruinkoolcentrale in het oosten van Duitsland. De andere helft komt uit kerncentrales in Frankrijk en België.

Hypocriet dus om tégen kernenergie te zijn, want als we wereldwijd stoppen met kernenergie komen we zonder stroom te zitten. Zonnecellen en waterkracht zijn in ons land vanwege onze geografische kenmerken eveneens geen bruikbaar alternatief. De kosten van deze zijn trouwens ook zéér hoog tot op de dag van vandaag, maar dat geheel terzijde.
Windmolens zijn, zoals al eerder aangegeven, ook géén oplossing. Deze halen immers slechts 2,4% aan energie.
Bovendien kan GroenLinks, die behalve milieupartij ook dierenpartij is, al die vogels die windmolens vermalen niet in de kou laten staan.

Conclusie: U kunt nog zo tégen kernenergie zijn, een alternatief is er niet – althans als we niet zonder stroom willen komen te zitten. Bovendien maakt U zich a.u.b. eerst eens druk over die bruinkoolcentrales die zijn namelijk veel milieuonvriendelijker dan kernenergie!

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

dinsdag

Van: Ruud Bogaert
Aan: PZC

Betreft: Ingezonden brief

Geachte redactie,

Nieuwe dienstregeling lijn 28 (Goes-Kruiningen NS)

Met grote verbazing en ergernis nam ik de afgelopen dagen in de PZC en in de praktijk kennis van de nieuwe dienstregeling bij busbedrijf Connexxion, die 15 maart jongstleden in gebruik werd genomen.
Verbaasd omdat de bus het dorp niet meer aandoet, en verbitterd dat men de dienst om 07:12 geschrapt heeft (tegenwoordig vertrekt deze al om 06:43 en de volgende pás om 07:43).

Om het nog maar eens niet te hebben over de immer afwezige dialoog tussen reiziger, vervoerder en politiek.
Want wat de gebruiker er van vindt, lijkt men in géén geval te interesseren - zo is maar weer eens te meer gebleken.
Ook een nog niet eens zolang geleden aangelegde 'buslus' op de Boomdijk te Hansweert, is voor politiek/busbedrijf van ondergeschikt belang.
Deze 'buslus' wordt in de nieuwe regeling namelijk niet meer aangedaan door de bussen van Connexxion.
Ze zullen wel gedacht hebben: anders komt Kas van Iersel van het tv-programma over de Balk nog zonder werk te zitten.
En daar moet ik bijval geven: dat is inderdaad het laatste wat de busreiziger anno 2003 zou willen.

De woonplaats van de politici in Provinciale Staten daarin tegen lijkt wel degelijk van belang bij de nieuwe dienstregeling.
Want wat schetst mijn verbazing, één van de chauffeurs van het eerder genoemde busbedrijf wist mij deze week te vertellen dat men in Veere niets te klagen heeft (integendeel, er zijn méér diensten bijgekomen sedert 15 maar '03).
'Voor maximaal 7 reizigers per dag,' aldus de chauffeur.

,,Wat heeft Veere met lijn 28 te maken?'', zult U zeggen.
Veere is de woonplaats van een drietal lijsttrekkers (CDA, D66 en PvZ) bij de Statenverkiezingen van 11 maart jongstleden.
Maar dat heeft er natuurlijk helemaal niets mee te maken, of toch wel?

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

(Geplaatst in de PZC op zaterdag 22 maart '03, red).

maandag

Haat-zaai aanklacht Spong en Hammerstein (2)

Van: Mr. G. Spong
Aan: Ruud Bogaert
CC: Mr. O. Hammerstein

Betreft: RE: Vraag inzake haat-zaai aanklacht

Geachte heer Bogaert,

Wij waren niet tijdig op de hoogte van hun uitlatingen, vandaar. Ze kunnen overigens, indien wij succes boeken bij het hof altijd nog vervolgd worden.

Met vriendelijke groet,

G. Spong

Haat-zaai aanklacht Spong en Hammerstein (1)

Van: Ruud Bogaert
Aan: Mr. O. Hammerstein
CC: Mr. G. Spong
Betreft: Vraag inzake haat-zaai aanklacht

Geachte Mr. O. Hammerstein,

Naar aanleiding van het boek dat U met Uw collega Gerard Spong geschreven heeft, stuur ik U een e-mail. Ondergetekende zit namelijk al met een vraag sedert de dag kennis nam van de aanklacht; die helaas ook ná lezing van ‘Vervolg ze tot in de hel’ niet is weggenomen.

Voor zover ik het uit de media en Uw boek begreep is de aanklacht van U en Uw collega Spong – ondanks dat Fortuyn iedereen die hem op wat voor manier had ‘gedemoniseerd ’ wilde aanpakken - alléén gericht tegen lieden die met vergelijkingen aangaande het Nazisme en/of de 2e wereldoorlog op de proppen kwamen.

Mocht zulks inderdaad het geval zijn, dan is Uw aanklacht mijns inziens niet geheel volledig. Want óók de hieronder volgende figuren brachten door Fortuyn met Mussolini te vergelijken, geheel ten onrechte naar mijn smaak, de 2e wereldoorlog in stelling:

- Manuel Kneepkens op 28 november ’01 in Rotterdams Dagblad. ‘Poldermussolini. Dat klinkt hard en er zullen ook weer heel wat reacties op volgen, maar geloof me: ik zie een rechtstreeks verband tussen Fortuyn, Mussolini en uiteindelijk Nietschze.’

- Jan Blokker op 30 januari ‘02 in de Volkskrant. ‘Nog vijf peilingen, en Leefbaar Nederland heeft de absolute meerderheid. Nog tien, en Pim Fortuyn is definitief de Mussolini van de 21e eeuw geworden.’

- Bart Tromp op 14 maart’02 in het Parool. ‘Aan democratie heeft onze Madurodam-Mussolini een broertje dood.’

Mijn vraag aan U is dan ook: Waarom zijn deze ‘onverlaten’ niet opgenomen in de ook mijns inziens geheel terechte
aanklacht van U en Uw collega? Ik zie in ieder geval géén enkele reden waarom deze buitengewoon asociale uitspraken van eerder genoemde personen, minder érg zouden zijn als die van de door U en Uw collega aangeklaagden. Maar daarop Mr. O. Hammerstein, heeft U ongetwijfeld een antwoord – althans dat hoop ik van harte.

In afwachting van dát antwoord verblijf ik met vriendelijke groeten,

Ruud Bogaert

dinsdag

De Deventer moordzaak

Dat columnist Ruud Verdonck geen liefhebber is van het tv-programma Peter R. de Vries misdaadverslaggever mocht ik al eerder, via een van zijn schrijfsels in “misschien wel de beste krant van Nederland”, vernemen.

Maar dat men nu zelfs een halve pagina in het katern de Verdieping inruimt (Trouw, 10 maart), om twee lieden te laten beweren – zonder dat ze hierbij met enige feiten op de proppen komen – dat Peter R. de Vries er toch écht naast zit in de Deventer moordzaak is toch werkelijk absurd! Een ander woord heb ik gewoonweg niet voor deze stemmingmakerij aan het adres van de Vries.

Hoe heeft Trouw het nu toch in zijn hoofd kunnen halen om meneer en mevrouw Waisvisz kritiekloos hun verhaal te laten doen, zonder de Vries een mogelijkheid te bieden om op deze ‘laster’ te reageren!
Want hoewel de naam van de bekende misdaadverslaggever veelvuldig in het stuk viel, was er van wederhoor in het gehele artikel geen énkele sprake.
Ik spreek trouwens over ‘laster’ aangezien het Openbaar Ministerie vandaag oordeelde dat men géén herziening wil in de Deventer moordzaak.

De conclusie inzake deze misser van Trouw lijkt me duidelijk: excuses van uw kant in de krant van morgen jegens Peter R. de Vries – sic!

Oranjebitter

Met grote verbazing heb ik de afgelopen weken het commentaar door met name links minded Nederland op HP/De Tijd, naar aanleiding van de artikelenreeks 'Oranjebitter' gade geslagen.

Zo werd bijvoorbeeld door het panel van het Lagerhuis (dat zogenaamd een afspiegeling moet voorstellen van onze maatschapij anno 2003 , maar niet heus!) HP/De Tijd gelijk geschaard met de weekbladen Privé, Story, Weekend en hoe ze nog meer mogen heten.
Roddeljournalistiek en woorden van gelijke strekking werden door onze immer 'linkse mening verspreidende schepsels' gescandeerd richting het hardwerkende kijkerspubliek dat eveneens bestaat uit van die azijnpissers - die zoals bekend - zijn oververtegenwoordigd in het panel van Paulus Witteman c.s.!

Enfin, wat die negatieve aantijgingen van het arbeidersvolk jegens HP/De Tijd betreft: belachelijk!
Want mochten deze 'fenomenale artikelen' in Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, de Volkskrant of NRC-Handelsblad hebben gestaan, dan was het immers voortreffelijke journalistiek geweest!
Maar aangezien HP/De Tijd in die linkse kringen al extreem-rechts genoemd wordt als Paul Frentrop een buitengewoon goed onderbouwd artikel schrijft over dat er 'iets mis is met de Islam', dan moet het weekblad HP/De Tijd zich van hen nu en in de toekomst niks aantrekken! Ze sluiten hun ogen blijkbaar liever voor de werkelijkheid zullen we maar denken.

(Geplaatst in HP/De Tijd op 14 maart ´03, red).

woensdag

De échte waarheid inzake de beveiliging van Pim Fortuyn
(2)


Vandaag kreeg ik de volgende e-mail toegestuurd.

Aan: 'Ruud'
Van: Zalm G. [G.Zalm@tk.parlement.nl]

Betreft: "Vraag!!!"

Geachte heer Bogaert,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van uw e-mail
van 5 februari jl. Uw e-mail heb ik ter afhandeling
onder de aandacht gebracht van mijn woordvoerder,
de heer Kees Berghuis. U kunt uiteraard rechtstreeks
contact met hem opnemen via telefoonnummer(s):
070-....../ 06-........

Met vriendelijke groet,
Gerrit Zalm.

Dhr. Berghuis wist mij het volgende te vertellen:
"Gerrit Zalm heeft nooit beweerd dat Pim Fortuyn
is langs geweest bij Klaas de Vries, maar wel heeft hij
bevestigd tegen Theo van Gogh dat Hans Dijkstal tot tweemaal toe aan Klaas de Vries en Wim Kok te verstaan heeft gegeven: Fortuyn moet persoonsbeveiliging krijgen."

Conclussie: of Zalm liegt, of Theo van Gogh heeft de zaak wat opgeklopt!

Wordt vervolgd

maandag

Aan: Xandra Schutte en Max van Weezel,
hoofdredactie van Vrij Nederland
Van: Ruud Bogaert
Betreft: Ingezonden brief

Waarde Heer von der Dunk,

Dat U, en in mindere mate het weekblad Vrij Nederland geen aanhangers waren van wijlen Pim Fortuyn was mij al eerder opgevallen.
In Uw veelal misselijkmakende pennenvruchten van het voorbije jaar, alsmede ook in Uw – god zij dank – zeldzame mediaoptredens heeft U namelijk veelvuldig laten blijken dat een zichzelf cultuurhistoricus noemend schepsel als U geenszins tot zijn club behoorde.

Niks mis mee zal een ieder meteen zeggen. Inderdaad, niks mis mee. We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting een verworven recht is dat in onze grondwet is opgenomen (artikel 7). Ik zal dan ook de laatste zijn om U op dit punt aan te vallen.

Wat echter voor mij telkens weer een doorn in het oog is, is dat ondanks dat Fortuyn al maanden niet meer onder ons is, U het nodig schijnt te vinden om hem week in week uit een trap na te geven.
U bent hierin zelfs zover doorgeslagen dat U onlangs in het EO radioprogramma De Ochtenden hem zelfs medeverantwoordelijk stelde voor het ontstane negatieve klimaat tegen moslims en de Islam in ons land. U zei nog net niet dat het zijn eigen schuld was dat hij vermoord is, maar als iemand zou zeggen dat U dit wel denkt, val ik daardoor echt niet van mijn stoel.

Onbegrijpelijk, want voor iemand die de titel 'cultuurhistoricus’ draagt zou je er toch vanuit moeten kunnen gaan dat enige historisch besef en kennis aanwezig is. Bij U – helaas - ogenschijnlijk niet, gezien deze belachelijke aantijgingen.
Want mijnheer von der Dunk, als er iemand verantwoordelijk is voor dat klimaat zijn het wel de politieke partijen ter linker zijden, oftewel de partijen U zo´n warm hard toedraagt.
Zij waren het namelijk die Fortuyn´s politieksucces geschapen hebben! Opdat de partijen die U zo bewondert het debat over onze immer mislukte multiculturele samenleving jarenlang in de kiem hebben gesmoord.

Trouwens, waarom heb ik in geen enkel stuk van U in Vrij Nederland het fenomeen citeren zonder bronvermelding uit “De puinhopen van 8 jaar Paars” door politici aan zowel de linker- en rechterzijden van het politiekspectrum mogen lezen?
Of wou U soms suggereren dat dit in geen geval plaats heeft gevonden de laatste maanden?
Kijk, dat U de nazaten van Fortuyn bij de LPF wekelijks vloert; U gaat Uw gang maar!
Máár iemand stelselmatig onderuit schrijven, die niet meer kan reageren, is voor iedereen een makkie. Van een ‘geleerd’ figuur als U, zou je toch wat meer stijl in Uw stukken mogen verwachten - althans mijns inziens.

Hoe dan ook, ik zou via deze weg een oproep willen doen aan alle lezers van Vrij Nederland.

Iedereen die het een wekelijkse terugkerende festiviteit vindt om de schrijfsels van Thomas von der Dunk in de nieuwe Vrij Nederland te lezen, moet vooral von der Dunk bijvallen in zijn gedane uitspraken in Vrij Nederland en in het eerder genoemde radioprogramma.
En ook een ieder die zich niet alleen aan het stemgeluid wat von der Dunk bezigt, ergert, maar ook aan zijn – in mijn ogen in ieder geval – ziekelijke stukjes aan het adres van iemand die zichzelf niet meer kan verdedigen, wordt verzocht dit door te geven aan de redactie van Vrij Nederland.

Ik ben er namelijk van overtuigt dat als dit laatste maar in grote getale gebeurt, we von der Dunk wel van de loonlijst, bij het weekblad dat – hopelijk - niet voor niets de slogan voert ‘geeft te denken’, afkrijgen.

Hypocriet Dolf Jansen,

Afgelopen zondag was Dolf Jansen te gasten in het TV-programma Storing van BNN.
Daarin vertouwde hij presentator Jeroen Pauw en zo´n 400.000 kijkers toe: “Ik ben tegen alle vorm van oorlog en geweld.” Een eerlijk en vooral duidelijk standpunt zou je zegen, maar niet heus!
Want het was namelijk diezelfde Dolf Jansen die samen met zijn goede vriend Hans Sibbel, die bij hun laatst oudejaarsconference Volkert van de G. wilden vrijlaten om Emile Ratelband om te brengen. Zo bleek maar weer eens dat zelfs voor een openlijk er voor uitkomende SP-stemmer als meneer Jansen, hypocrisie bedrijven niet vreemd is!

zaterdag

Noem het toeval, puur geluk of mazzel, maar het is hoe je het ook went of keert wel uitgekomen!
Het is van mijn kant dan ook misschien wat flauw om erop terug te komen.
Maar toen ik het onderstaande in de krant (PZC) zag staan gisteren, dan kan ik het gewoon niet laten om er nogmaals een opmerking over te maken.

Op de Noordzee is gisteren het zandwinningsschip Saeftinge van rederij Den Herder uit Yerseke betrapt op het illegaal lozen van olie. Een andere, nieuwe grote olievlek bedreigt de kust van Walcheren. Of deze vlek uit de Tricolor komt is niet bekend.

De illegale olielozing door de Saeftinge werd geconstateerd door een controlevliegtuig van BMM, een Belgische overheidsdienst die milieu-onderzoek op zee doet. Volgens woordvoerder S. Maebe van BMM gaat het bijna zeker om afvalolie van de motor van het schip. ,,Onze verbalisanten hebben een proces-verbaal opgemaakt dat naar het parket van Brugge gaat. Dat heeft de zaak nu in handen``, aldus Maebe.
Kapitein A. den Herder ontkent de olielozing. Hij zegt dat hij geen olie heeft geloosd, maar overtollig zand en water uit het ruim heeft gespoeld. ,,Dit geeft een zandspoor dat vanuit de lucht wellicht zou duiden op een oliespoor.``
Den Herder zegt keiharde bewijzen te hebben dat zijn tanks onlangs zijn schoongemaakt en er dus geen afvalolie in zee is terechtgekomen. Den Herder is niet aangehouden door de Belgische justitie.

Op de Noordzee is ter hoogte van Zeebrugge een nieuwe olievlek gevonden van ongeveer elf bij twee kilometer. Deze vlek is veel groter dan de vlekken die eerder op de Zeeuwse kust aanspoelden; hij drijft in de richting van de Walcherse kust. Rijkswaterstaat gaat de vlek niet opruimen omdat daarvoor geen vaartuigen in de buurt zijn. België heeft wel een schip gestuurd. De olie bereikt waarschijnlijk zaterdag de kust. De Tricolor lekt ook nog steeds kleine hoeveelheden olie, maar die vormen nog geen bedreiging voor de kust in Zeeland.


Ik stuurde namelijk vorige week al de volgende ingezonden brief naar diverse media over dit onderwerp.

De afgelopen week werden we veelvuldig, via radio, tv, krant en tijdschrift, bericht over de aangespoelde olie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stranden. Hetgeen mij hier bij opvalt dat géén enkele journalist doorvraagt als er weer iemand beweert dat de olie “vermoedelijk” afkomstig is uit het scheepswrak van het vrachtschip de Tricolor.Waarom wordt er niet gezegd:”Het komt uit het scheepswrak?” in plaats van continu te spreken over vermoedelijk, mogelijk of waarschijnlijk?

Is mijn vermoeden dan toch niet zo gek? Komt het soms helemaal niet van de andere kant van onze Noordzee, maar is het gewoon geloosd door een ander schip, die onze harde werkers bij de waterpolitie niet hebben kunnen traceren? Steeds sterker worden mijn vermoedens dat het hier niet gaat om de stookolie uit de Tricolor, maar dat we hier te maken hebben met een nooit opgehelderde lozing, die gemakshalve in de schoenen geschoven wordt van de Tricolor.

Waarom laat men immers al dagen vliegtuigjes rondcirkelen op de Noordzee? Men weet toch dat de olie vanuit het Kanaal afkomstig is, of niet soms? Dus waarom nog speuren langs onze kust? Om maar niet te spreken over onze vriendjes en vriendinnetjes van Greenpeace.

Juist ja, die zien we niet! Zij zijn natuurlijk bang om hun subsidies van overheidswegen kwijt te raken. Vandaar dat we ze dan ook niet zien op onze beeldbuis om ons te vertellen hoe erg het allemaal niet is voor die arme vogeltjes. Hoogst opmerkelijk allemaal, nietwaar. Ze zijn bij dit soort ‘festiviteiten’ normaliter namelijk niet van het scherm af te slaan!

Toevoeging:

Nu het gestrande schip de Tricolor van alle olie die op dit moment in de Noordzee drijft, de schuld krijgt, is het misschien verstandig dat de journaille in dit land de ware afkomst van de olie eens gaan uitzoeken.
Want ik durf het wel aan om nogmaals een voorspelling te doen: De komende weken zal er veelvuldig olie blijven aanspoelen!
Olie die helemaal niet vanaf het Kanaal is komen aandrijven, maar van ieder willekeurig andere schip dat door de Noordzee vaart afkomstig kan zijn.
Dit met dank aan de onzorgvuldige berichtgeving in de media van de afgelopen weken.
Ieder schip die wat olie kwijt wilt, zal het nu ongemerkt en ongestraft kunnen lozen, omdat men dan toch de schuld direct in de schoenen kan schuiven van de Tricolor.

Voor alle duidelijkheid: Ik ben géén werknemer van de rederij van de Tricolor.
Maar iemand die zeker nadat mijn vermoedens uit zijn gekomen vandaag, zijn vertrouwen - van de berichtgeving in deze zaak - door de media compleet is kwijtgeraakt!

maandag

In het artikel ‘De WAO is asociaal’ (Elsevier, 1 februari) legt Eric van Beek, op een fenomenale wijzen, de ware identiteit van de WAO bloot.
In het kader van ‘beter laat dan nooit’ wordt de stemmingmakerij van Kok c.s. aan het adres van wijlen Pim Fortuyn op een voortreffelijke manier alsnog ontmaskerd!
Want werd hij een jaar geleden nog voor “onmenselijk” uitgemaakt, zo geruisloos – op wat verweer van Maorijnissen na dan - nam Aart Jan de Geus (CDA) onlangs, weleens waar zonder bronvermelding het ‘asociale WAO-voorstel’ over.
Hélaas heb ik er nadat onze ver buiten de no go area´s wonende inwoner uit de Floraliastraat in Oss er ophef over maakte, niets meer van de Geus zijn voornemens vernomen.

Maar nu Elsevier het, aan het begin van een nieuwe formatie, opnieuw onder een ieders aandacht brengt, geeft dat hoop voor de toekomst!
Want dat de WAO in zijn huidige vorm althans, zijn langste tijd heeft gehad is voor iedereen duidelijk, nu we binnenkort de 1 miljoenste WAO´er kunnen begroeten!
Als men in het artikel dan ook in alle openheid - terecht - de opmerking maakt dat “het zo niet verder kan,” zoals ook al in het boek ‘de puinhopen van acht jaar Paars’ te lezen was, is daar geenszins sprake van ‘onmenselijkheid’.
Maar zet eindelijk een goede stap in de juiste richting, namelijk; het verminderen van het aantal ambtenaren, en het terugdringen van de bureaucratie.
En laat dát nu datgene zijn wat iedere weldenkende politieke partij anno 2003 voor ogen zou moeten hebben.

(Geplaatst in Elsevier op 1 maart '03, red).

zaterdag

Waar komt al die olie toch vandaan?

De afgelopen week werden we veelvuldig, via radio, tv, krant en tijdschrift, bericht over de aangespoelde olie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stranden. Hetgeen mij hier bij opvalt dat géén enkele journalist doorvraagt als er weer iemand beweert dat de olie “vermoedelijk” afkomstig is uit het scheepswrak van het vrachtschip de Tricolor.Waarom wordt er niet gezegd:”Het komt uit het scheepswrak?” in plaats van continu te spreken over vermoedelijk, mogelijk of waarschijnlijk?

Is mijn vermoeden dan toch niet zo gek? Komt het soms helemaal niet van de andere kant van onze Noordzee, maar is het gewoon geloosd door een ander schip, die onze harde werkers bij de waterpolitie niet hebben kunnen traceren? Steeds sterker worden mijn vermoedens dat het hier niet gaat om de stookolie uit de Tricolor, maar dat we hier te maken hebben met een nooit opgehelderde lozing, die gemakshalve in de schoenen geschoven wordt van de Tricolor.

Waarom laat men immers al dagen vliegtuigjes rondcirkelen op de Noordzee? Men weet toch dat de olie vanuit het Kanaal afkomstig is, of niet soms? Dus waarom nog speuren langs onze kust? Om maar niet te spreken over onze vriendjes en vriendinnetjes van Greenpeace.

Juist ja, die zien we niet! Zij zijn natuurlijk bang om hun subsidies van overheidswegen kwijt te raken. Vandaar dat we ze dan ook niet zien op onze beeldbuis om ons te vertellen hoe erg het allemaal niet is voor die arme vogeltjes. Hoogst opmerkelijk allemaal, nietwaar. Ze zijn bij dit soort ‘festiviteiten’ normaliter namelijk niet van het scherm af te slaan!

(Geplaatst in de PZC op donderdag 6 februari '03, red).

donderdag

Naar aanleiding van het artikel 'De stemming' (HP/De tijd, 24 januari) schreef ik de volgende ingezonden brief aan HP/De Tijd

In het artikel 'De stemming' (HP/De tijd, 24 januari) mocht ik de politieke voorkeur vernemen van de hoofdredacteuren, commentatoren en presentatoren uit ons land.
Nou, dit alles leverde, voor mij in ieder geval, weinig schokkends op.
Aangezien onlangs uit onderzoek al was gebleken, dat 80% van hen er linkse sympathieën op na houdt.

Maar als zij soms denken dat zij zich hierover in het openbaar moeten uiten, dan hebben ze het mis! Het is al erg genoeg dat - in een land waar ondanks het feit dat rechts een meerderheid in de 2e kamer heeft - de media continu bevoordeelde, subjectieve en vooral linkse propaganda denkt te moeten brengen. Het is een grote schande dat je zelfs bij de door de burgers gefinancierde publieke omroep niet terecht kan voor objectieve berichtgeving. Ze zijn zo gekleurd als wat. Ze dragen tegenwoordig zelf al veelvuldig rode kleding tijdens het NOS-Journaal. Maar wat wil je ook, de enige partij die het nog enigszins goed voor heeft met de publieke omroep is de PvdA. Zij willen als een van de weinigen niet bezuinigen, maar juist uitbreiden. Het laat zich raden waarom.

Op opiniebladen als HP/De Tijd en Elsevier na, is het simpel gezegd bar en boos met de media in dit land. En dat zouden de rechtse rakkers in Den Haag zich, nadat men dit al die jaren gedoogt heeft, dús best weleens aan mogen trekken.

(Geplaatst in HP/De Tijd op 31 januari, red)

Problemen verdwijnen
als jij dat echt wil

(Metro, 29 januari)

Borgerhout, een Antwerpse wijk, was in december groot nieuws. Ene Abu Jahjah werd er van beschuldigd Marokkaanse jongeren te hebben opgehitst. Beelden van de rassenoorlog in Borgerhout gingen de wereld over. Alweer een ghetto waar het wel fout móest aflopen omdat arm en rijk en islamiet en katholiek te dicht in elkaars buurt kwamen.

Begin januari liep ik door Borgerhout. Veel hoofddoeken. Maar een krottenwijk? Zelf zou ik er geen probleem mee hebben om
in Borgerhout te wonen. Rustige straten, ruime redelijk onderhouden huizen, op een kwartiertje lopen van het historische centrum. Nergens coffeeshops of dichtgetimmerde
panden. Inmiddels heb ik ook Abu Jahjah, de volksmenner
waar Antwerpen voor beefde, gezien, op tv.

Hij leek me opvallend redelijk voor een terrorist en verdacht vrolijk voor een fundamentalist. Een man met charisma, thuis in twee culturen. En hij heeft lef. De aanslag op het WTC veroordeelde Abu. Maar hij had geen principiele bezwaren tegen aanslagen op het Pentagon (zoals op 11 september) of het Witte Huis. De dood van onschuldigen daar, beweerde Abu Jahjah, moest je beschouwen als ‘collateral damage’, parallele schade.
De interviewers geloofden niet wat ze hoorden. Dat meende
Jahjah toch niet? Waarop Abu Jahjah uitlegde dat juist onze
Amerikaanse bondgenoten dat handige begrip ‘collateral damage’ hebben uitgevonden. En dat ook bijvoorbeeld Israël er graag mee werkt, met paralelle schade. Zoals bij het opblazen van tientallen winkels en werkplaatsen in Gaza-stad omdat er misschien eentje mortieren maakt. Of een heel flatgebouw wegvagen omdat ergens op de derde etage een foute baardmans woont. Jammer, maar niks aan te doen. Collateral damage.

Net als toen een paar honderd Irakese burgers in Golfoorlog tot moes werden geblazen toen een slimme Amerikaanse bom hun schuilkelder binnendrong. Collateral damage, in Pentagon-spraak. Voor Abu Jahjah is dat begrip minder neutraal. Wat het betekent, namelijk, is dat ook het Westen geen onderscheid kan -of wil- maken tussen schuldigen en onschuldigen, tussen burgers of militairen. Onze morele superioriteit ten opzichte van ‘nietsontziende terroristen’, zoals
Bush en Sharon die steeds weer claimen, is op weinig en soms
op niets gebaseerd.

Iedereen vermoordt meestal onschuldigen. Dus Abu Jahjah - een soort Imam Van Gogh - heeft gelijk als hij ons daar bot maar openlijk op wijst. Abu weigert dus aanvallen op het Pentagon of het Witte Huis moreel verwerpelijk te vinden. Nee, hij zegt niet dat hij daar persé vóór is. Wat Abu wèl doet is de normen en waarden van Bush en zijn vriend Sharon op henzelf loslaten. En hun norm is overduidelijk: oorlogsdoelen, zoals presidenten en ministeries van Defensie, maken onschuldige slachtoffers acceptabel.

Goed dat Abu daar nog eens op wijst. Wat mij verder erg beviel is dat Jahjah nergens beweerde dat God aan zijn kant stond. Hij zal het geloven, maar zeggen deed hij het niet. Dat is beschaafd. Bush daarentegen zal niet aarzelen in het openbaar Gods zegen af te smeken over de komende bommen op Bagdad.

Terug naar Borgerhout, waar voor Abu Jahjah onlangs een media-carrière begon. Noem mij naïef, maar veel ernstige problemen bespeurde ik niet. Eentje maar. Ik wandelde op de smalle trottoirs van Borgerhout achter mijn Vlaamse gastheer aan. Het zal wel ruzie tussen ons worden, maar ik moest constateren dat Ludo, een linkse en tevreden Borgerhouter, systematisch weigerde opzij te gaan voor naderende islamieten. Zelfs als Ludo overduidelijk in de handigste positie was om het noodzakelijke stapje opzij te doen hield hij koers, het hoofd naar beneden om oogcontact te vermijden.

Problemen bestaan en zitten vaak diep. Maar sommige verdwijnen direct, zodra jij dat beslist.

Mijn reactie op Column (nóg niet geplaatst in Metro):

Waarde meneer van Oel,

Bij het lezen van Uw columns – althans wat daar voor door moet gaan -
krijg ik steevast het gevoel dat U niet helemaal beseft waar U over praat.
In Uw meest recente ‘prutswerk’ bijvoorbeeld, neemt U het, in mijn ogen in ieder geval om onbegrijpelijke reden, op voor het meest trieste geval dat de onze mislukte multiculturele samenleving ons gebracht heeft: Dyab Abu Jahjah.

Meneer van Oel: Dat is de man die tégen integratie is; de man die Ayaan Hirsi Ali een extremist noemt; de man die het verkeerd vindt dat kinderen naar de crèche gaan; de man die Osama Bin Laden slechts een man noemt die alle middelen gebruikt om zijn doel te bereiken. “Hij is een extremist, geen bandiet”, aldus Abu Jahjah onlangs nog in HP/De Tijd.

Iemand die tégen integratie is, hoe verzin je het! Iemand die Hirsi Ali een extremist noemt, terwijl het moedige mens zich slechts beroept op de vrijheid van meningsuiting! Osama Bin Laden zijn actie goed praten, blijkbaar een prima daad volgens U, die paar onschuldige doden bij het WCT dat mag geen naam hebben, toch? En kinderen naar de crèche, ben je gek! Zo´n crèche die moeten we eigelijk gewoon afschaffen, of niet soms?

Want voor U en uw vriend Abu Jahjah is de keuze tussen het geschreeuw van spelende peuters op het schoolplein van de crèche, of de prachtige gebeden van anti-integratie moslims vanuit een moskee immers snel gemaakt!

zaterdag

Waarom houdt men nu zijn wél hun mond dicht?

Op 9 februari 2002 noemde Pim Fortuyn in een interview met de Volkskrant de Islam een achterlijke cultuur. Met als resultaat: met onmiddellijke ingang vertrekken (bij zijn toenmalig partij Leefbaar Nederland).

Vandaag op 25 januari 2003, bijna een jaar later dus, zegt Ayaan Hirsi Ali in Trouw eerdere opmerkingen over de 'achterlijke islam' te hebben teruggenomen om te voorkomen dat die haar voortdurend voor de voeten geworpen zouden worden. ,,Eigenlijk heb ik mijn woorden genuanceerd. Ik vind de islam - je overgeven aan de wil van Allah - een achterlijk uitgangspunt, maar dat wil niet zeggen dat ik de dragers van het geloof ook achterlijk vind. Zij lopen achter. Dat is iets anders. Zij kunnen nog vooruit.''

Hirsi Ali is ervan overtuigd dat de islam zijn langste tijd heeft gehad: ,,Bin Laden en zijn stoet hebben precies het tegenovergestelde bereikt van wat zij voor ogen hadden. Het zal eerst erger worden - de aanval op Irak zal aantonen hoe erg - maar 11 september was het begin van het einde van de islam.''

Na deze uitspraken zou je toch meer verwachten dan een berichtje van het ANP op teletekst met daarin een passage uit het interview in Trouw, en het complete interview in ‘misschien wel de beste krant van Nederland’, maar niets is minder waar.

Want waarom nu géén – mijns inziens ‘achterlijke’ - citaten uit het dagboek van Anne Frank van het D66-stemmenkanon Thom de Graaff, zoals hij dit een jaar geleden deed bij wijlen Pim Fortuyn.

Of vergelijkingen met extreem-rechts door ex-communist en ex-voorman van extreem-links Paul Rosenmöller, aan het adres van Hirsi Ali. Dit is hoogst opmerkelijk, omdat hij dit een jaar geleden nog wel nodig vond bij, volgens hem, de nieuwe leider van extreem-rechts in Nederland.

Ook horen we vreemd genoeg niks van haar eigen partijvoorzitter Bas Eenhoorn - wat niet echt vreemd is. Hij haalt alleen op verkeerde momenten zijn kaken van elkaar –, hij was immers de man die na het onderhoud tussen de Volkskrant en Fortuyn met meneer Mussolini op de proppen kwam!

Tevens is het verdacht stil uit de hoek van Bos c.s. ze zullen toch hopelijk niet in slaap gesukkeld zijn, anders moet Melkert weer terugkomen naar Nederland om ons allen weer wakker te maken. Het was namelijk diezelfde Melkert die ons waarschuwde voor de nieuwe Le Pen; Nederland wordt wakker! Overigens horen we ook van zijn grote voorbeeld Wim Kok: “Fortuyn zaait tweedracht en haat”, geen woord.

Maar het mooiste van alles is nog wel, dat er een complete radiostilte lijkt te zijn onder de columnisten en commentatoren in ons land. Waar is bijvoorbeeld hoofdredacteur Volkert Jensma namens NRC Handelsblad?

Schreef hij op de dag van de moord op Pim Fortuyn nog zo´n prachtstuk in zijn krant. ‘Staat straks Fortuyn als premier met een krans op de Dam, de man die de islam “achterlijk” vindt en mensen uit Marokko en Turkije niet behoren tot “de moderniteit”? Het is de trots van Nederland dat we hier juist niet de ene cultuur beter vinden dan de andere. Dat we hier mensen gelijk behandelen in een open samenleving. Dat we ons hier de xenofoben en racisten van het lijf wensen te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden daaraan moeten herinneren.’
Nu lijkt meneer Jensma het niet nodig te vinden om mevrouw Hirsi Ali voor xenofoob of racist uit te maken.

En waar is volgens links minded Nederland beste columnist Jan Blokker. Naar mijn mening overigens een man die, als ik zijn columns tenminste lees, niet in hetzelfde land woont als ik, maar dat geheel terzijde. ‘Na lezing (…) was ik er eens te meer van overtuigd dat Professor Pim wel degelijk de nieuwe Jean Marie Le Pen, de nieuwe Filip Dewinter, de nieuwe Jorg Haider en de nieuwe Hans Janmaat van Nederland mag heten’, aldus – zogenaamd – intellectueel Blokker.

Want onze voorvechter van de linkse idealen houdt nu vreemd genoeg zijn bek dicht, nadat ex-PvdA’er Hirsi Ali nog een stapje verder ging dan Pim. Ik zou nog uren door kunnen gaan met citaten op te noemen van mensen die nu uit ons land verdwenen lijken te zijn; de wens is de vader van de gedachten, dus laten we het hopen dat we ze ook werkelijk nooit meer terugzien! Maar ondanks dat wil ik het toch laten bij bovenstaande voorbeelden. En besluiten met het nieuws dat Fortuyn niet dood is. Hij is weleens waar niet meer onderons, zijn geest daarin tegen doolt nog vrolijk rond in ons volle land.

We kunnen dan ook concluderen dat hij slechts de boodschapper was van het bericht dat ons wijst op het gevaar en achterlijkheid van de Islam.

Rest mij tenslotte alleen nog Ayaan stekte te wensen, want één ding is zeker: dat zal ze verschrikkelijk hard nodig hebben de komende tijd!

donderdag

De verkiezingen

Waarde ex-LPF-kiezers,

Via deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken.
Jullie hebben er immers voor gezorgd dat de partij, die verantwoordelijk was voor 'de puinhopen van 8 jaar paars', weer met een dikke 40 zetels vertegenwoordigd zal zijn in de 2e kamer, en waarschijnlijk weer mag gaan meeregeren.

Hoogst opmerkelijk allemaal, alleen al vanwege het feit dat ze nog steeds hetzelfde programma hebben als ten tijde van de Partij van de Arbeid onder Ad Melkert. Oftewel; ze willen nog steeds de bureaucratie in zorg en onderwijs niet aanpakken, ze willen nog steeds géén streng integratie-en immigratiebeleid. Hieruit blijkt maar weer eens: De massa is dom! Anders kan ik het namelijk niet noemen, als je nu gestemd hebt op de partij die U op 15 mei '02 nog uitkotsten vanwege hun jarenlange gevoerde wanbeleid.

Maar dankzij deze 'achterlijke stem' van jullie, werd ik vanmorgen wakker met het gezicht van Klaas - 'er waren geen concrete aanwijzingen dat Pim Fortuyn bedreigd werd' - de Vries voor me. Ja, inderdaad, de man die het niet nodig vond om 'de man die tweedracht en haat zaait', volgens Wim Kok, te beveiligen.

Ik kan dan ook niet anders doen, dan voor jullie een welgemeende diepe buiging maken.
Want mede dank zij jullie, is namelijk Nederland weer terug bij af!

De mensen die karaktermoord pleegden op jullie 'geliefde leider' zijn namelijk door jullie hulp weer terug, net of er een jaar geleden niets gebeurd is, op het politieke toneel!

(Geplaats in Het Parool op zaterdag 25 januari, red)

Vreemd genoeg werd deze passage verwijderd uit het stuk: 'Inderdaad Wim Kok, die jullie als kiezer één jaar geleden in de war noemde, toen jullie op 'de Mussolini van de 21e eeuw stemde', aldus VN-coryfee Jan Blokker op 30 januari '02 in de PvdA-partijkrant (De Volkskrant) over wijlen Fortuyn.'


zondag

De vreemde snuiters bij de VVD en PvdA!

Nog géén jaar geleden vergeleek VVD-voorzitter Bas Eenhoorn, de toenmalig voorman van Leefbaar Nederland Pim Fortuyn met Mussolini. ‘Een gevaarlijke man’ waren de woorden van Gerrit Zalm (de tegenwoordige leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) in het tv-programma Buitenhof aan het adres van Fortuyn. En tenslotte in het rijtje van dit ‘illustere liberale trio’ scandeerde de immer bekakt pratende Frits Bolkenstein ons toe, dat we een ‘pleefiguur’ zouden slaan in Europa met Fortuyn als premier.

Drie opmerkelijke uitspraken, omdat beide heren nooit hebben verteld hoe ze toch in vredesnaam bij die beweringen kwamen, maar dat geheel terzijde. Dit zal ongetwijfeld wel komen vanwege het feit dat deze beweringen domweg niet op waarheid berust waren/zijn. Excuses hiervoor zijn echter tot op de dag van vandaag niet gemaakt. U zult zeggen waarom haal je dit nú na al die tijd weer op. Nou ik moet U zeggen dat doe ik niet zomaar. Ook ik zou het verleden liever laten rusten, maar o.a. deze figuren verplichten mij voor de zoveelste keer Fortuyn te verdedigen nu hij daar hélaas zelf niet meer toe in staat is. Dit laatste ongetwijfeld – al ontkennen ze het allemaal - tot opluchting van zijn politiektegenstanders. Nu hij er niet meer is kunnen ze mooi zijn kiezers inpikken door zonder bronvermelding tijdens de lijsttrekkersdebatten uit ‘de puinhopen van acht jaar paars’ te citeren.

Maar terug naar de kern. Toen ik afgelopen vrijdag Erica Terpstra (VVD) in de uitzending had, begon ze al uit zichzelf over wijlen Pim Fortuyn. “Gelukkig kunnen we sinds kort eindelijk zeggen wat de VVD al héél lang vind. Maar aangezien dat het al die jaren niet politiekcorrect gevonden werd door de linkse partijen, dat wij openlijk over zaken als immigratie en veiligheid wilden debatteren, was dit hélaas nooit mogelijk”, aldus mevrouw Terpstra.

Hierover zou ik graag een aantal kantekeningen willen plaatsen Dat je dingen voorheen niet zou mogen zeggen volgens Erica, is feitelijk onjuist! Want voorzover ik weet is er in ons land al jaren een artikel in onze grondwet opgenomen dat ons verteld dat we vrij onze mening mogen uiten. Dat de VVD zich al die tijd dan ook iets heeft aan getrokken van de ons door de linkse partijen/politici opgedrongen politiekcorrectheid, toont aan dat de VVD zich verloochend heeft uit te komen voor haar eigen standpunten. We kunnen hieruit dus concluderen dat de eigen idealen ondergeschikt waren aan die van de ander. Die ‘smoes’ dat het niet gezegd mocht worden, raakt wat mij betreft dan ook kant noch wal.

Waarom zou immers een partij als de VVD, die al jaren lang gevestigd is in het hele land, op zowel lokaal als landelijk niveau, niet in staat zijn dát gene te doen wat die ‘gevaarlijk man’ in zijn eentje deed? Het antwoord is simpel. De VVD heeft in al die jaren simpelweg ‘géén smoel getoond’! Ze hebben gewoonweg verzuimd om – in tegenstelling tot de man die , mede door de VVD, verguist is – hun nek uit te stekken! En nú willen ze in eens met de eer gaan strijken zeker, ja, dag! Als Haitske van der Linden van Leefbaar Nederland het ‘lijkenpikkerij’ noemt dat de LPF en Leefbaar Rotterdam dit weekend het graf van Fortuyn in Italië gaan bezoeken, dan noem ik het ‘lijkenpikkerij’ van de VVD, die nu mooi weer wil gaan spelen, met de kastanjes die ze door Fortuyn uit het vuur lieten slepen. Want was het niet Frits Bolkenstein die – nadat hij het debat over immigratie en integratie op de politieke agenda had geplaatst – naar Brussel vluchtte, ja, dat was hij. Maar hij scheef vreemd genoeg wel een paar jaar daarvoor, een voorwoord in Fortuyn’s boek over Europa (Zielloos Europa). Het lijkt wel of ze allemaal aan een vroege vorm van Alzheimer lijden, die VVD´ers!

Maar nu vandaag bekend is geworden dat Job Cohen namens de PvdA premier wordt, is er tóch nog hoop voor onze VVD’ers. Het was tenslotte meneer Cohen, die ten tijde van de kabinetten Kok 1 en 2 veel geld nodig had voor al die dubieuze projecten voor allochtonen. Die, zoals inmiddels gebleken is, alleen de integratie al die tijd hebben tegengewerkt! Gelukkig was dat Hilbrand Nawijn (LPF) al binnen 87 dagen duidelijk. Hij heeft de geldkraan naar deze geldverslindende segregatie bevorderende projecten dan ook ‘godzijdank’ dichtgedraaid.
Om nu een gebaar te maken naar de ‘zielige VVD’, die al die jaren niet mocht zeggen wat ze vond, ben ik van mening dat we dit bedrag ‘symbolisch’ zouden moeten overmaken aan het Alzheimerfonds. Hierdoor reiken we een hand uit naar de VVD, die sedert Pim Fortuyn ten tonele verscheen eindelijk mag zeggen wat ze werkelijk vindt! Én we kunnen een welgemeend applaus geven – maar niet heus – aan onze ‘nieuwe premier’ Cohen. Dit applaus als dank voor zijn verdienstelijke werk dat hij voor ons allen heeft verzet bij de twee kabinetten die onder leiding stonden van ‘de premier voor alle Nederlanders’. Nou, ja, bijna alle Nederlanders dan. Een enkele uitzondering daar gelaten, zoals bijvoorbeeld die Rotterdamse man die ‘tweedracht en haait zaait.’ Dat soort verderfelijke figuren hebben natuurlijk géén recht op persoonsbeveiliging.

En wat betreft die premier voor alle Nederlanders zou ik nog één ding willen zeggen: PvdA jullie hebben al weer niets geleerd van de vorige verkiezing. Omdat jullie toen ook al niet aan de doelstelling voldeden om een premier voor alle Nederlanders te leveren. Want na Melkert is Job C. wéér iemand die ik in ieder geval al niet na 22 januari als mijn minister-president zou willen zien! En deze stellingname van mij zullen velen de komende dagen onderstrepen, daar ben ik van overtuigt.

Wie ik wel dan wel graag als MP zou willen zien?
Hélaas die vraag kan ik niet beantwoorden. De man die daarvoor in aanmerking komt ligt tenslotte - tot opluchting van de hoeders van onze mislukte multiculturele samenleving – boven de grond in het land luisterend naar de naam: Italië!

vrijdag

De échte waarheid inzake de beveiliging van Pim Fortuyn

In de weken naar de verkiezingen van 22 januari toe, heb ik het voorrecht – voor zover je daar van kan spreken – om met kandidaat-Kamerleden te praten in mijn radioprogramma op Goes FM.

Zo sprak ik afgelopen weken ondermeer met: Nebahat Albayrak (PvdA), Erica Terpstra (VVD), Arda Gerkens (SP), Wien van den Brink, Gerard van As en Hilbrand Nawijn namens de LPF, en Gerda Verburg van het CDA. En dat leverde zo nu en dan ‘opmerkelijke’ uitspraken op! Waarvan hieronder een voorbeeld.

“Ik twijfel geen moment aan de integriteit van mijn partijgenoot en ex-minister van binnenlandse zaken Klaas de vries. Als hij zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om Fortuyn te beschermen geloof ik hem”, zei mevrouw Albayrak nadat ik haar had gevraagd of Klaas de Vries, als verantwoordelijk minister van binnenlandse zaken, nog wel volksvertegenwoordiger kan zijn na de moord op Fortuyn

Vorige week mocht ik in het programma van Youri Albrecht en Theo van Gogh op BusinessNews Radio vernemen dat Fortuyn tweemaal toe beveiliging is geweigerd door diezelfde Klaas de Vries! Hun bron was niemand minder dan Gerrit Zalm (VVD).
Gast Mat Herben (LPF) wist niet wat hij hoorde toen beide heren hem hiermee confronteerde.

We zijn inmiddels méér dan een week verder! En tot op dit moment is hier door Herben met géén woord over gerept! Terwijl iedereen zich toch kan indenken dat - als het waar is wat Zalm beweerde - dit de PvdA de nodige zeteltjes zou gaan kosten volgende week. Het zou dé mogelijkheid voor Herben c.s zijn om alsnog een goede uitslag te maken op 22 januari.

Aangezien gisteren de LPF op campagne was in Zeeland, besloot ik bovenstaande eens na te trekken, zoals het een goede journaliste betaamt nietwaar.
Hélaas was Mat Herben zelf niet van de partij, maar Hilbrand Nawijn en Herben`s fractiegenoot Gerard van As stonden me beiden vriendelijk te woord.
Maar ondanks deze vriendelijke opstelling moest Van As mij meedelen het ‘gerucht’ niet te kennen. Ongeloof was mijn deel. Hij adviseerde mij dan ook het Herben ‘persoonlijk’ te vragen, en gaf mij Mat’s 06-nummer. En zo geschiede. “Ik heb nóg geen tijd gehad om het uit te zoeken. Maar dat het allemaal niet klopt is zeker; het is een doofpotaffaire! Maar probeer vooral mee te helpen, zodat achterhaald kan worden hoe het werkelijk zit”, aldus Herben in zijn antwoord vanavond.

Wordt vervolgd!

zondag

Verstappen

Afgelopen donderdag was het zover: Jos Verstappen tekende een 1 jarig contract bij Minardi.
Dit zorgde voor uitzonderlijk hoge bezoekersaantallen op de website (www.verstappen.nl) van Nederlands succesvolste coureur ooit.

Voor velen was het schitterend nieuws waar lange tijd op was gewacht, maar dat wachten werd, zo bleek donderdag, dan tóch eindelijk beloond. Ook ik was één van die personen die er al maanden naar uitzag; namelijk het moment dat bekend zou worden waar Jos zou gaan rijden. Want ik was er namelijk van overtuigt dat hij terug zou keren in de koningsklasse van de autosport!

Alleen na de bekendmaking afgelopen week had ik achteraf toch een ‘grote kater’; dit zonder ook maar één glas alcohol te hebben genuttigd. Want ondanks dat het leuk is voor heel Formule1 minded Nederland, was een iets minder euforische stemming op zijn plaats geweest! En wel hier om. Een Minardi is – al zou ik het maar al te graag anders zien – hoe je het went of keert, de minste wagen van het veld. Ondanks dat ze dit jaar voor het eerst een redelijk pakket aërodynamica en een Ford Cosworth motor achter in de wagen hebben liggen.
Dat, nu Jos bij Minardi heeft getekend, ineens heel Nederland denkt/doet of het een wagen is waarmee Verstappen het de Ferrari´s moeilijk zou kunnen gaan maken, is dan ook een ‘waanzinnige overschatting’ van het achterhoedeteam wat het toch gewoon is, of we dat nu allemaal leuk vinden of niet.

Op verscheiden fora´s op het internet zag ik mensen zelfs al speculeren hoe vaak Jos op het podium zal staan en hoeveel punten Jos wel niet zal gaan scoren!
Nou, laat ik nu niet meteen de feestvreugde bederven, ik zal de laatste zijn die zal roepen dat het er van baalt dat Jos terug is, maar blij met het team ben ik zeker niet!
Iets meer realisme van de fans is dan zeker op zijn plaats!
Iedereen die dus denkt dat Jos ‘Shumi’ van de titel kan houden, kan dan ook bij deze uit zijn droom ontwaken, want Jos zal géén podia´s rijden!
Laat ik overigens wel zeggen dat - misschien wel - de méést geplaagde en vooral bekritiseerde manager Huub Rothengatter het hem toch weer geflikt heeft; namelijk voor de zoveelste keer Jos Verstappen terugbrengen in de Formule 1! Daarbij moeten we overigens wél meteen vaststellen dat het ook voor de zoveelste keer is dat hij Jos onderbrengt bij een van de mindere teams van Formule 1!

Dus om nu de loftrompet te schallen vanwege het feit dat Jos terug is, gaat me veel en veel te ver, al is het natuurlijk wel leuk dat hij terug is.
Maar laten we wel realistisch blijven en ons gewoon beperken tot de feiten. Namelijk, Jos heeft weer een plaats, maar niet meer dan dat. En het is Huub weer eens gelukt, om voor de zoveelste keer Jos onder te brengen bij een van de ‘mindere renstallen’. Vanwege die prestatie, maak ik voor hen dan ook een ‘welgemeende diepe buiging’!
Zulks is overigens niet geheel nieuw, dit alles was in het verleden namelijk wel vaker aan onze Huupmans te danken; hiervoor zal hij ongetwijfeld wel allerlei redenen gehad hebben, maar feit blijft wel dat het wéér geen topteam is!

Ik zeg trouwens niet, dat U niet hartstikke blij mag zijn met de terugkeer van ‘Jos the Boss’. Maar loop achteraf niet te zeiken als het aan het eind van het seizoen op een grote teleurstelling uitdraait – die ik hier bij deze aan U voorspel!

maandag

Hypocriet Kok

In de eerste week van het nieuwe jaar is dan eindelijk het moment daar; de officiële start van de verkiezingscampagne.
Wat betreft het eerste lijsttrekkersdebat was RTL 4 de ‘gelukkige’, want het was de commerciële reus, die de primeur had.
Maar de échte primeur was voor de VPRO-radio. Deze had namelijk een exclusief marathoninterview met ex-premier Wim Kok, dat maar liefst 3 uur duurde!
Exclusief vanwege het feit dat onze ex-PvdA-leider sinds de moord op Fortuyn maar spaarzaam interviews geeft.
Maar dit ‘zeldzame’ optreden werd geen normaal gesprek, nee, het was een 3 uur durende klaagzang tegen de vaderlandse pers, die volgens Kok verantwoordelijk was voor de opkomst van Fortuyn.

Over hypocrisie gesproken!


Want het is niemand, maar dan ook niemand anders dan de PvdA – met Kok voorop – die 1 miljoen kiezers kwijtraakte aan Pim Fortuyn en zijn LPF.
Pim Fortuyn stelde in 1993 tercht dat Kok verantwoordelijk was voor de opkomst van de CD van wijlen Hans Janmaat; ik stel dat diezelfde Kok verantwoordelijk gesteld kan worden voor de opkomst van Fortuyn.
Hoe Kok het dan ook in zijn hoofd haalt om de pers de schuld te geven van het succes van Fortuyn is mij dan ook een compleet raadsel!
Want het was juist de door hem zo ‘bekritiseerde’ pers, die hem en het paarse kabinet 1 en 2, de hand – tijdens de opkomst van wijlen Pim Fortuyn – boven het hoofd hield.

Het waren immers al die voortreffelijke journalisten, die Kok zijn mening: “Fortuyn zaait haat en tweedracht”, maar wat graag steunden!
En liever nog wat aandikten, door hem bijvoorbeeld ‘aids toe te wensen’ (Matty Verkammen in Trouw).
Of i.v.m. de 2e wereldoorlog, Haider, Mussolini, Dewinter, Le Pen of Janmaat bracht; dit met dank aan Wim Kok die dit alles had kunnen ontkrachten/verwerpen!

Echter, hij vond dit – in navolging van partijgenoot Klaas de Vries, die verzaakte Fortuyn te beveiligen – zoals we inmiddels weten niet nodig.

Jaaroverzichten en zo

Aan het einde van het jaar blikt men in de media steevast terug met de bekende jaaroverzichten. En dat was ook dit jaar niet anders.
Echter dit jaar valt op, of eigenlijk ook weer niet, dat ze allemaal één echt hoofdonderwerp hebben: Pim Fortuyn!
Natuurlijk is dit volkomen terecht, wie ben ik immers om hier iets van te zeggen!
Echter toch is er iets vreemds mee aan de hand!


In ieder overzicht; of het nu voor radio, televisie, krant of tijdschrift is, wordt de moord - voor de zoveelste keer - breed uitgemeten, terwijl over de periode van vóór de moord door diezelfde media weinig of niet wordt gerept. Dit alles is natuurlijk niet zomaar, en ook zeker niet nieuw! Want het NRC Handelsblad was immers trendsetter, door alle artikelen uit de periode maart tot en met mei uit het via internet op te vragen archief als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen!
En, zo bleek in dit laatste weekend van het jaar, wordt hierbij gesteund door o.a de jaaroverzichten van het NOS-Journaal en Kopspijkers!

Laten we om te beginnen het overzicht van het nieuws van de publieke omroep eens onder de loep nemen. Ze begonnen, hoe kan het ook anders, met Pim Fortuyn, maar niet zoals je zou mogen verwachten met zijn opkomst, maar met zijn uitschakeling: de moord op 6 mei van dit jaar. Vreemd, en toch ook weer niet, want het was blijkbaar ‘niet relevant’ om Job Frieszo nog eens aan de kijkertjes te tonen.
U zult zeggen: Job Frieszo? Waarom? Wat heeft hij voor moois gedaan dit jaar!
Onze parlementaire journalist vond het nodig, om tijdens de opkomst van Pim Fortuyn, de kijker er op te wijzen dat we vooral niet op hem moesten stemmen.
Hij draafde hierbij - na het ‘geruchtmakende’ interview op 9 februari in de Volkskrant - zover door, dat hij met het partijprogramma van de CD van wijlen Hans Janmaat ging zwaaien.
Dit alles met een doel: Fortuyn stemmen is fout!
Want hoewel Friszo ogenschijnlijk goed het programma van de Centrum Democraten kende, zo slecht echter dat van Fortuyn, anders had hij immers geen parallel getrokken tussen deze twee!
Want je kunt zeggen wat je wilt van Fortuyn, maar slogans als: “Eigen volk eerst” of "Nederland is voor de Nederlanders", heb ik Fortuyn nooit horen bezigen, maar dat geheel terzijde!

Een ander mooi moment waarvan ik had gehoopt dat nogmaals de lucht in zou worden gestraald was er eentje waarin in ons aller Maartje van Wegen de hoofdrol speelde! Voor wie het ‘uiterst fraaie’ en vooral ‘objectieve’ moment gemist heeft hier nogmaals dat gene wat plaats vond op 6 maart.
Aan het einde van de verkiezingsavond nam onze verslaggever zoals dat een objectieve NOS-medewerker betaamt zonder eigen mening afscheid van de kijker – not! Ze flikte het namelijk om met pijn in het hart afscheid te nemen vanuit de stad waar Pim Fortuyn met 36% van de kiezer de verkiezing gewonnen had. Over minachting van 1 op de 3 Rotterdammers gesproken, maar het kan blijkbaar allemaal in dit land!

En dan hebben we tenslotte nog de man, die het als zijn ‘persoonlijk missie’ zag – althans zo verwoorde hij het zelf bij Jeroen Pauw in Storing – om Pim Fortuyn te stoppen. Iets wat hem, ondanks de inzit van de meest humorloze figuren van onze beeldbuis in zwart-wit filmpjes niet is gelukt. U zult zeggen zwart-wit filmpjes? Jack Spijkerman humorloos? Ja, vraag de banden maar op als U hieraan mocht twijfelen!
Want het was Jack – 'Op wie ik stem? De laatste jaren altijd GroenLinks' – Spijkerman, die Vigo Waas en Peter Heerschop liet marcheren in de reeds eerder genoemde zwart-wit filmpjes. Dit alles met een doel: Fortuyn stemmen is fout!
Maar na de moord wel in zijn programma verklaren het erg te vinden dat Fortuyn vermoord was! Over hypocrisie gesproken!
Hoe dan ook: in zijn overzicht ‘helaas’ geen een van deze filmpjes!

Terecht stel ik mezelf echter de vraag: waar maak je je nog druk om!
Fortuyn is er niet meer, de LPF is op sterven na dood nadat het gedachtegoed van Pim door de plee is gespoeld door Mat – “Ik heb me niet laten betalen door de CIA voor de JSF´s” – Herben en de zijnen, maar ondertussen trok onze oh zo ‘integere Montfoortenaar’ wel zijn aanklacht tégen Theo van Gogh in! Echter, er is geen enkele journalist in dit land die de LPF-voorman hiernaar vraagt. Allemaal bijzonder opvallend, zeker als van Gogh zegt: “Als het niet waar is stap dan naar de rechter”. En dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd.

Ik zou zeggen: trek U conclusies!